Zalety TEAM Coachingu

 1. Praca na rzeczywistych sytuacjach mających miejsce w środowisku pracy
 2. Praca z zespołem w czasie rzeczywistym
 3. Praca z zespołem w realnych warunkach
 4. Członkowie zespołu nabywają umiejętności autoanalizy swoich zachowań, która mogą przenosić na pracę w innych grupach
 5. Praca z całym zespołem
 6. Proces team coachingu praktycznie nie zakłóca rytmu pracy
 7. Efekty pracy Team coacha są bardzo szybko przekładalne na rezultaty pracy zespołu
 8. Członkowie zespołu maja możliwość otwartej komunikacji
 9. Odnoszenie się do zasobów i mocnych stron zespołu
 10. Proces jest ściśle dopasowany do całego zespołu
 11. Brak inwazyjnych metod działania (radzenia, nakazów, manipulowania)
 12. Możliwość spojrzenia na pracę zespołu z zupełnie innej perspektywy (obserwacje coacha)
buy essay soviet-afghan war