Rodzaje Team Coachingu

Podział ze względu na rodzaj Klienta:

 • BIZNES TEAM COACHING – zespoły składające się kierowników, specjalistów, oraz innych pracowników
 • EXECUTIVE TEAM COACHING – zespoły read the full info here składające się z menedżerów najwyższego szczebla
 • LIVE TEAM COACHING – zespoły nie związane z działalnością biznesową

Podział ze względu na rodzaj problemu:

 • TEAM COACHING INTERWENCYJNY
  Może mieć miejsce w sytuacji, kiedy w sprzyjającej sytuacji wewnątrz organizacji dla działania danego zespołu, napotyka on na własne, wewnętrzne przeszkody w realizacji powierzonych zadań. Mogą to być trudności w komunikacji, konflikty, nieporozumienia itp. W takiej sytuacji wsparcie osoby spoza organizacji może okazać się najlepszym rozwiązaniem.
 • TEAM COACHING ROZWOJOWY
  Jest niezbędny, kiedy sprawnie działający zespół pragnie w dalszym ciągu zwiększać swoją siłę działania i skuteczność. Może to być związane ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych, częściową zmianą składu osobowego https://essay-writing-service.co/paper-writing-service/ lub też nowymi wyzwaniami stojącymi przed zespołem.

Podział ze względu na sposób pracy:

 • ON THE JOB – coach towarzyszy zespołowi w jego codziennej pracy
 • UKIERUNKOWANY – coaching odbywa się na specjalnie w tym celu zwołanych spotkaniach.
buy essay soviet-afghan war