Oferta

DLA KOGO: Team coaching przeznaczony jest dla grup i zespołów pracowniczych pragnących zwiększyć efektywność działania zespołowego, a także wpłynąć na indywidualne kompetencje poszczególnych członków zespołu. Może być z powodzeniem wykorzystywany do zgranych zespołów o znacznym stażu, jak i do nowych, potrzebujących wsparcia w fazie kształtowania się.

METODA: Może to być zarówno cykl kilku, lub kilkudziesięciu godzin towarzyszenia grupie w trakcie codziennej pracy, jak i celowo zwołane spotkania, na których pracujemy nad rozwiązaniem bieżących trudności. W czasie sesji zespół sam wypracowuje rozwiązania i realizuje własne cele, natomiast coach jest raczej osobą udzielającą wsparcia, ale unikającą doradzania.

CZAS: Jest zależny od celów i zadań stojących przed zespołem. Rozpiętość czasowa jest bardzo duża, bowiem w skrajnym przypadku jest to jedno spotkanie, ale czas trwania całego procesu może także rozciągnąć się nawet do kilku miesięcy. Aby jednak uzyskać trwały efekt na poziomie korekty postawy, lub zmiany zachowań trzeba się liczyć z ilością kilku do kilkunastu spotkań.

buy essay soviet-afghan war