Kompetencje Team Coacha

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – rozumiana jako branie odpowiedzialności za swoje działania, wygłaszane opinie, ale także jako uczenie odpowiedzialności członków zespołu za swoje działania i ich konsekwencje dla realizacji celów, relacji w grupie itp.

OKAZYWANIE UZNANIA – jest to potwierdzenie ze strony Team coacha rozwoju i progresu, jaki ma miejsce w zespole. Odbywa się poprzez przekazanie wzmacniającej informacji zwrotnej odnoszącej się do konkretnych zachowań i działań.

PRZYGOTOWANIE DO ZMIAN – wprowadzanie zmian w środowisku biznesowym wymaga dużej odpowiedzialności, a niekiedy determinacji. Team coach może pomóc zespołowi przygotować się do zmian przez np. zrozumienie zachodzących procesów lub konsekwencji podjętych działań.

TRANSFORMOWANIE – jest to umiejętność wzbudzania nie tylko czasowych zmian na poziomie zachowania, ale przede wszystkim trwałych zmian na poziomach postaw, wartości i przekonań.

STAWIANIE WYZWAŃ – Team coach wierzy, czasami bardziej niż członkowie zespołu, że odniosą sukces. Z tego powodu stawia przed zespołem zadania będące wyzwaniami, a które pozwalają dotknąć mocy tkwiącej w w wielu zespołach i poszerzyć granice wiary we własne możliwości.

SŁUCHANIE BEZ OSĄDZANIA – Jedna z ważniejszych umiejętności coacha, dzięki której ma możliwość zdobywania dużej części informacji wykorzystywanych do pracy z zespołem. Jest to także sposób na okazywanie szacunku członkom zespołu.

KREATYWNY JĘZYK – czyli taki sposób mówienia, który pomaga w uświadomieniu sobie pewnych spraw, pokazujący inne perspektywy spojrzenia na problem, bądź też dający świadectwo istnienia pewnych modeli zachowania lub myślenia. W praktyce polega to na stosowaniu metafor, przykładów z życia innych zespołów i innych bardziej zaawansowanych struktur językowych.

PYTANIA ODKRYWAJACE – czyli taki sposób zadawania pytań, który prowokuje słuchającego do zejścia z „utartych szlaków” myślenia i pokazujący nowe strategie, nowe perspektywy i inne sposoby percepcji, co w konsekwencji prowadzi do planowanej zmiany.

INFORMOWANIE – Team coach pełni rolę „lustra” dla zespołu, dlatego powinien umieć przekazywać jasne i jednoznaczne informacje na temat tego, co widzi i słyszy. Mają to być spójne i rzeczowe komunikaty bez oceny i wartościowania.

MÓWIENIE PRAWDY – otwartość i szczerość są niezbędne podczas pracy w procesie coachingu z grupami. Mówienie prawdy pozwala zachować spójność Team coachowi, oraz bazować na zaufaniu, którym został obdarzony przez zespół.

OBSERWACJA ANALITYCZNA – jest to sposób uczestniczenia w pracy zespołu i obserwacji działających mechanizmów polegający na postrzeganiu całości procesów dziejących się w zespole i ich analizy w ujęciu systemowym.

buy essay soviet-afghan war