Extended DISC®

extended_logo

Extended DISC® Professional System

Extended DISC® Professional System funkcjonuje od ponad 10 lat, jest obecny w ponad 30 krajach dostosowując się do lokalnych uwarunkowań kulturowych. Opiera się na teoriach z zakresu psychologii i zarządzania. Narzędzia dostępne w systemie pozwalają na pomiar różnych warstw ludzkiego potencjału np.: nieświadomych, najbardziej naturalnych zachowań, świadomego dostosowania zachowania, kompetencji, postaw, opinii itp.
Oprogramowanie jest w pełni zintegrowanym pakietem 11 narzędzi diagnostycznych. System wykorzystuje jednorodną terminologię, eliminując konieczność uczenia się nowych pojęć, przy używaniu kolejnych narzędzi. Analiza Indywidualna Extended DISC® opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje obszary do pracy nad sobą. Analiza Zespołu Extended DISC® łączy indywidualne wyniki członków zespołu w spójny raport, pozwalający na pracę nad budową zespołu. Umożliwia lepszą komunikację, dostarcza informacji, dzięki, którym decyzje dotyczące zespołu lub firmy (do 50 000 pracowników) podejmowane są efektywniej. Ocena Zespołowa 3600 Extended DISC® pozwala na zwiększenie otwartości wewnątrz zespołu i usprawnienie przepływu informacji. Jest to doskonała pomoc dla kierowników chcących podnieść efektywność pracy poprzez lepsze poznanie zespołu. Poziom Rozwoju Zespołu Extended DISC® identyfikuje różnice pomiędzy aktualnym a docelowym stanem zespołu, wskazując kierunki jego rozwoju. Wyniki są porównywane z oczekiwaniami stawianymi przez kierowników.

Więcej na temat Extended DISC® Professional System: www.extendeddisc.com/poland/

buy essay soviet-afghan war