Co odróżnia Team Coaching

kolaTC

Team coaching posiada wiele cech zarówno szkolenia jak i coachingu indywidualnego. Dzięki temu połączeniu została stworzona nowa jakość, dająca skuteczność procesu coachingu, ale w odniesieniu do całych zespołów. Jest to nowy sposób na szybkie, skuteczne i eleganckie wsparcie grupy ludzi w zwiększaniu efektywności i realizacji celów.
CO ODRÓŻNIA TEAM COACHING

od szkolenia od coachingu indywidualnego
 • Najczęściej nie ma potrzeby przerywania pracy, może to być rodzaj coachingu „on the job”
 • Członkowie zespołu mają możliwość uczenia się w czasie pracy, a zdobyte umiejętności są weryfikowane natychmiast
 • Warunki Team coachingu są identyczne z warunkami pracy
 • Czas (ilość godzin) zazwyczaj jest krótszy
 • Największy nacisk położony jest na doświadczanie
 • Umiejętności zdobyte w sesjach Team coachingu mogą być z powodzeniem przekładane na prace w innych zespołach
 • Możliwość oddziaływania na cały zespół pracowników równocześnie
 • Następuje sprzężenie zwrotne w całym zespole, co może mieć wpływ np. na wzajemny feedback
 • Team coaching wpływa również w pewnym stopniu na indywidualny rozwój pracowników
 • Mniejsze nakłady niż w przypadku kilkunastu coachingów indywidualnych
 • Następuje synergia w procesie uczenia s
buy essay soviet-afghan war