Coaching menadżerski

Szkolenie COACHING MENADŻERSKI jest zwartym i ciekawym projektem dającym możliwość rozpoczęcia fascynującej przygody z tą ostatnio coraz popularniejszą dziedziną rozwoju. Coaching rozumiany jako proces doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać nasz Klient jest sztuką wymagającą pewnych specyficznych umiejętności. Dlatego warto, przed podjęciem tego typu aktywności, skorzystać ze specjalistycznego szkolenia, pokazującego podstawowe narzędzia pracy coacha. Dzięki temu, nasza skuteczność działań oraz efekty pracy w całym procesie będą dużo większe.

Kurs ten adresowany jest do osób, traktujących coaching, bardziej jako jedno z narzędzi w pracy, aniżeli zajęcie stanowiących główną dziedzinę aktywności, czyli krótko mówiąc najbardziej na uczestnictwie zajęciach skorzystać mogą:

 • Osoby zainteresowanych coachingiem jako takim, a potrzebujące zdobyć pewne podstawowe umiejętności pracy z klientami
 • Menedżerowie stosujących narzędzia coachingowe w codziennej pracy
 • Pracownicy firm zajmujący się rozwojem innych
 • Osoby pragnące poszerzyć swoje kompetencje o podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu
 • Osoby, chcące uzyskać wstępną wiedzę na temat coachingu przed rozpoczęciem dłuższego kursu certyfikacyjnego

Po skończeniu szkolenia podstawowego istnieje możliwość poszerzania swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w zaawansowanym 11 dniowym szkoleniu certyfikacyjnym International Coaching Certification zakończonym zdobyciem międzynarodowego dyplomu International Coach ICC.

Szkolenie oferujemy zarówno dla grup zamkniętych (w ramach jednej firmy), jak i dla grup otwartych (indywidualne zgłoszenia) – terminy poniżej.
Zawartość merytoryczna szkolenia:

 • Co to jest coaching – zdefiniowanie i odróżnienie coachingu od pozostałych dziedzin wspierania rozwoju i zmiany
 • Podstawowa struktura spotkania coachingowego – co krok po kroku robimy w czasie rozmowy z klientem
 • Stan obecny i stan pożądany – badanie stanu obecnego jako wskaźnika do dalszej pracy z klientem
 • Procedura formułowania celów coachingowych w sposób, który zwiększa możliwości ich skuteczniejszej realizacji
 • Pytania użyteczne w coachingu – rola i rodzaje pytań, oraz sposoby ich konstruowania
 • Wyłanianie zasobów – Jak rozumiemy zasoby w coachingu i jak należy z nich korzystać
 • Główny motywator podejmowania decyzji, zmiany i rozwoju, czyli wartości – zadania i funkcje jakie pełnia w całym procesie
 • Nawyki myślowe – przeszkoda w zmianie i rozwoju
 • Sztuka aktywnego słuchania i backtraking jako coachingowe narzędzie aktywnego słuchania
 • Standardy i etyka w pracy coacha

Informacje organizacyjne:

Trener prowadzący: Rafał Nykiel
Koszt uczestnictwa: 1800 PLN

 • Cena nie obejmuje kosztów pobytu w hotelu i wyżywienia.
 • Dla uczestników szkolenia zainteresowanym dalszym rozwojem istnieje możliwość otrzymania rabatu na 13 dniowy kurs International Coaching Certification (przed upływem 12 miesięcy od daty zakończenie Wprowadzenia do coachingu)

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Najbliższa edycja: 25-26.06.15
Miejsce: Warszawa, lub najbliższe okolice

Zapisów można dokonać kontaktując się z koordynatorem szkoleń ICC

Katarzyna Buss Nykiel

koordynatorka@ICCpoland.pl

tel. 881 63 00 63

buy essay soviet-afghan war