Wartości w zarządzaniu

Kontekst:

Mała stabilność, duża konkurencja, ubogi klient i wysokie wymagania jakościowe – tak najczęściej postrzegana jest sytuacja polskiego rynku. W związku z tym, firmy oczekują coraz większej szybkości, niższej ceny i lepszej jakości! Jednak nie zawsze wiadomo jak to osiągnąć, a niekiedy nawet, po co? Odpowiedzią na te i wiele innych pytań może być zajęcie się rozpoznaniem lub zdefiniowaniem wartości. Najważniejsze obszary funkcjonowania wartości to organizacja, zespoły, ale przede wszystkim pojedynczy pracownik. Szkolenie pozwala uświadomić sobie, co jest naszym głównym motywatorem i dlaczego podejmujemy właśnie takie, a nie inne decyzje. Może to być pierwszy krok w kierunku wprowadzenia systemu zarządzania przez wartości w organizacji.

Cel:

Celem szkolenia jest uświadomienie wagi wartości w funkcjonowaniu organizacji. Mamy możliwość ich wyodrębnienia, nazwania i porównania, a także zastanowienia się nad ich adekwatnością do celów zawodowych i aktualnej pozycji w życiu i firmie.

Zarys programu:

 • Zdefiniowanie wartości w firmie i w życiu osobistym.
 • Podstawy systemowego myślenia w kontekście funkcjonowania firmy.
 • Określenie najważniejszych wartości indywidualnych.
 • Określenie systemu wartości organizacji i zespołu.
 • Wartości w szerszym kontekście – odniesienie do poziomów neurologicznych.
 • Definiowanie zakresu znaczeniowego poszczególnych wartości.
 • Mapa wartości szefa – co najbardziej cenię u pracowników, a czego nie toleruję.
 • Indywidualne wartości a koncepcja siebie i poziom indywidualnej misji pracownika.
 • Jak ma się samoocena do własnej hierarchii wartości.
 • Wpływ zmiany wartości na zachowanie.

Zakładany efekt szkolenia

 • Uczestnicy potrafią rozpoznać wartości własne i współpracowników
 • Wykorzystać system wartości do motywowania
 • Wpływać na atmosferę pracy w firmie i zespole dzięki wiedzy na temat wartości
 • Znaleźć korespondencje między wartościami organizacji a indywidualnymi
buy essay soviet-afghan war