Trening pracy z nastawieniem

Kontekst:

Większość współczesnych programów szkoleniowych kładzie nacisk na uczenie metod i technik (sprzedaży, negocjacji, zarządzania itp.), niewielką uwagę przywiązując do pracy z postawami uczestników szkolenia. Nasz trening wypełnia tę lukę dając bardzo skuteczne narzędzia pracy z nastawieniem. Z jednej strony uczestnicy treningu maja możliwość odkrycia własnej strategii zmiany nastawienia, a z drugiej strony poznają pewne uniwersalne „narzędzia” zmiany nastawienia na oczekiwane. Poznane umiejętności będą skuteczne nie tylko w miejscu pracy.

Cel:

Głównym celem szkolenia jest odzyskanie wpływu na własne nastawienie (rozumiane jako sposób podejścia do kłopotów w życiu zawodowym i ogólnie postrzegania otaczającej nas rzeczywistości). uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności wpływania na swoje nastawienie.

Zarys programu:

 • Uświadomienie roli nastawienia w życiu (nie tylko zawodowym!)
 • Jak postrzegamy rzeczywistość i co z tego wynika – model budowania map percepcyjnych
 • Proste sposoby na zmianę sposobu postrzegania sytuacji problemowych.
 • Umiejętność stawiania sobie celów – procedura POWER
 • Poziomy funkcjonowania człowieka i konsekwencje wprowadzania zmian na różnych poziomach.
 • Rola modeli myślowych w życiu zawodowym (model ograniczające i wspierające) – sposoby zmiany.
 • Zmiany nastawienia – kilka prostych i niezawodnych sposobów.
 • Emocje – ich rola w pracy. Jak wpływać na własne emocje.
 • Podstawy radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.
 • Moje mocne strony – jak postrzegam swoją wartość?

Zakładany efekt szkolenia:

 • Uczestnicy uświadamiają sobie mechanizm powstawania nastawienia
 • Potrafią zwiększyć motywację do pracy
 • Zmienić nastawienie do zadania lub problemu
 • Wpływać na nastawienie współpracowników i podwładnych
buy essay soviet-afghan war