Team Tuning

Kontekst:

Tworzenie i doskonalenie zespołów zdobywa coraz więcej zwolenników. Cele powołania zespołów są bardzo różne, np. zespoły projektowe, naprawcze, kreacyjne, itp. Niezależnie od zadania, jakie przed nim czeka pamiętajmy, że warto włożyć wysiłek w przekształcenie grupy pracowników w sprawnie działający i skuteczny zespół. Nie zawsze jest to zadanie proste i łatwe, ponieważ często wymaga ono dość dużo czasu i wysiłku. Natomiast każdorazowo zyski przewyższają koszty. To szkolenie wykorzystuje elementy team coachingu do doskonalenia efektywności pracy w zespołach.

Cel:

Podstawowym celem treningu jest zbadanie obecnej sytuacji w zespole i znalezienie sposobów na polepszenie współpracy.  Szkolenie angażuje wszystkich uczestników intelektualnie, a także emocjonalnie. Wspólne wykonywane zadania pokonywane przeszkody oraz rozwiązywane problemy przyczyniają się do powstania i wzmocnienia więzi wewnątrz grupy. Uczestnicy mają możliwość lepiej poznać swoje zasoby i obszary do rozwoju.

Zarys programu:

 • Gdzie jesteśmy jako zespół?
 • Dokąd dążymy?
 • Jakie metody będą efektywne?

W zależności od potrzeb omówione mogą zostać następujące tematy:

 • Rozróżnienie definicyjne – grupa a zespołu
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Role zespołowe i ich wykorzystanie w zwiększeniu skuteczności pracy
 • Rola Lidera w zespole i podstawy jego autorytetu
 • Style zarządzania zespołem
 • Rodzaje konfliktów w zespole i ich rozwiązywanie
 • Normy grupowe, sposoby ich ustalania i egzekwowania
 • Prowadzenie spotkań
 • Organizowanie i planowanie pracy w zespole
 • Komunikacja w zespole

Zakładany efekt szkolenia

 • Zespół pracuje efektywniej
 • Uczestnicy mają większą świadomość tego jak funkcjonują w swoim zespole
 • Uczestnicy łatwiej odnajdują swoją rolę i zadania w działającym zespole
 • Lepiej radzą sobie w sytuacjach konfliktowych
 • Skuteczniej i precyzyjniej się komunikują
 • Sprawniej organizują pracę zespołu
buy essay soviet-afghan war