Dorota Banasiak

Dorota BanasiakJestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Organizacja i Zarządzanie. Ukończyłam również wiele specjalistycznych kursów dla trenerów, w tym Szkołę Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego i posiadam rekomendację I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do szkolenia osób dorosłych w formule warsztatowej i treningowej. Doskonalę swoje umiejętności trenerskie superwizując swoją pracę pod fachowym okiem specjalistów w tym zakresie. uczę się i doskonalę swoje umiejętności. Zdobyłam także międzynarodowy certyfikat Coach’a ICC (International Coaching Community).

Mam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy trenerskiej. Zaprojektowałam i przeprowadziłam wiele szkoleń i warsztatów w takich obszarach jak: zarządzanie zmianą, efektywna praca w zespole, kierowanie zespołem, przywództwo i style zarządzania, coaching i mentoring, efektywna komunikacja, techniki sprzedaży, negocjacje, train the trainer, sztuka prezentacji, metody i techniki uczenia się dorosłych.

Doświadczenia uzyskane z pracy trenerskiej pokazują, że bardzo często lukę w rozwoju ludzi i organizacji wypełniają działania coachingowe, które w połączeniu z rozwojem umiejętności drogą szkoleń dają moim odbiorcom większą satysfakcję i świadomość rozwoju.

Stąd moje zainteresowanie coachingiem. Dodatkowym atutem jest moje wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w pracy z ludźmi – ja potrafię i lubię ich słuchać, zadawać adekwatne, często niełatwe pytania prowadzące do pełniejszego wykorzystywania własnego potencjału.

Dużo radości daje mi towarzyszenie w zmianach korzystnych dla funkcjonowania w pracy i życiu ludzi, którym towarzyszę.

Zakres pracy coachingowej:

  1. Wspieranie w procesach zmian w organizacjach
  2. Budowanie dobrych relacji w zespołach pracowniczych
  3. Praca w stresie i pod presją czasu
  4. Life coaching


buy essay soviet-afghan war