Executive coaching

DLA KOGO: Executive coaching przeznaczony jest menedżerów najwyższego szczebla, czyli dla osób pełniących funkcje prezesów, dyrektorów zarządzających itp. Taką formą treningu objęte mogą zostać również osoby z niższych szczebli zarządzania przygotowujące się do awansu.

METODA: Najskuteczniejszym sposobem pracy, jeśli klient dysponuje wystarczającą ilością czasu, jest cykl kilku spotkań (od 5 do 7) w odstępach około 3 tygodni. Jednakże inne formy prowadzenia executive coachingu, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia go w powyższy sposób, są także możliwe. Może to być coaching telefoniczny (jako uzupełnienie spotkań), coaching „on the job”, a także mniejsza ilość nieco dłuższych spotkań.

CZAS: Jest zależny od celów klienta, a także rezultatów, jakie chce osiągnąć. Może to być kilka miesięcy, lub też kilka tygodni. Jednakże warto pamiętać, że zmiany na poziomie postaw, przekonań, czy wartości, ale też i zachowań wymaga większej ilości czasu.

buy essay soviet-afghan war