Business coaching

DLA KOGO: Bussines coaching jest adresowany do menedżerów średniego szczebla, a także pozostałych pracowników firmy, którzy potrzebują indywidualnego treningu w celu doskonalenia wybranych kompetencji i zwiększenia osobistej efektywności.

METODA: Najskuteczniejszym sposobem pracy, w większości przypadków, jest cykl kilku spotkań (od 5 do 7) w odstępach około 3 tygodni. Jednakże inne formy prowadzenia bussines coachingu, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia go w powyższy sposób, są także możliwe. Może to być coaching telefoniczny (jako uzupełnienie spotkań), coaching „on the job”, a także mniejsza ilość nieco dłuższych spotkań.

CZAS: Jest zależny od celów klienta. W przypadku cyklu 7 spotkań, co 3 tygodnie, cały cykl zajmie około 5 miesięcy. W przypadku innej formy pracy z klientem czas może być wydłużany lub skracany, zgodnie z potrzebami. Należy jednak pamiętać, że wiele zmian na poziomie postaw, ale też i zachowań wymaga jednak czasu.

buy essay soviet-afghan war