coaching

Podstawowym zadaniem coachingu jest rozwój ludzkiego potencjału, poprzez read this article dokonywanie celowych zmian, w sposób jak najbardziej spójny z oczekiwaniami klienta.

Coaching pomaga doskonalić umiejętności, przekraczać własne ograniczenia i bariery dzięki indywidualnemu podejściu i traktowaniu człowieka jako całości. Pozwala realizować cele i stawać się coraz lepszym.

Coaching nie polega na doradzaniu. Jest to bardziej pomoc w odkryciu swojej indywidualnej, a tym samym najskuteczniejszej ścieżki rozwoju, oraz realizacji zadań.

Coaching rozwija organizację dzięki wzmacnianiu kluczowych osób – liderów, menedżerów i specjalistów.

Ponad dwa tysiące lat temu Sokrates, znany ze swej skuteczności https://essay-writing-service.co/paper-writing-service/ mawiał: „W tym, który o czymś nie wie, tkwią jednak prawdziwe sądy o tym, czego on nie wie. Chociaż nikt go nie uczył, tylko mu pytania zadawał, on zacznie wiedzieć, sam wiedzę z własnej głębi podejmując.”

Być może prowadził on jedne z pierwszych sesji coachingu?

buy essay soviet-afghan war